Onze sportactiviteiten gaan door, maar Fraternitas niet

Geplaatst op door

Fraternitas is een vereniging die, als menig andere vereniging, volledig draait op vrijwilligers. Deze zijn nodig voor het geven van de lessen (leiding), bestuurswerk en andere hand- en spandiensten. Zonder vrijwilligers kan een vereniging als Fraternitas niet bestaan.

Zoals vele andere verenigingen heeft ook Fraternitas een uitdaging met het vinden van voldoende vrijwilligers. In het afgelopen seizoen hebben we door dit tekort aan vrijwilligers met pijn in het hart verschillende turnlessen moeten sluiten. Dit trof vooral onze jeugdturners. Meer lessen stonden onder druk.

In de eerste helft van 2020 hebben we gekeken hoe we het doel van de vereniging, het aanbieden van onze loop- en turnsportactiviteiten binnen de gemeente, het best kunnen borgen voor de toekomst. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden bekeken / uitgezocht. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat de mogelijkheid om betaalde / professionele krachten te betrekken binnen de organisatie de beste kansen voor de toekomst van onze sportactiviteiten biedt. Tevens hebben we geconcludeerd dat hiervoor een andere organisatievorm nodig is, namelijk een stichting. De snelste manier om dit rond te krijgen en het tij te keren is door aan te sluiten bij een bestaande stichting: Gympo!nt. Deze stichting is in het verleden juist voor dit doel opgericht en heeft al meerdere andere (turn)verenigingen onder haar hoede genomen. Een overgang gaat in principe met de bestaande leiding en onder dezelfde condities als bij Fraternitas.

De afwegingen zijn vastgelegd en aan de leden ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering 2020 voorgelegd. Vragen zijn beantwoord en een online stemming onder de leden gehouden om in de CoVID-19 tijd toch zoveel mogelijk leden hierbij te betrekken. Tijdens de pro-forma vergadering is op basis van deze stemming het volgende vastgesteld / besloten:

Doel is om zowel de overgang naar Gympo!nt als de oprichting van de nieuwe loopvereniging met ingang van 1 september 2020 rond te hebben. Op de site van LoopFit De Bilt is meer informatie over (hard)lopen beschikbaar. Op de site van Gympo!nt kun je nu al informatie over de locatie De Bilt vinden.

De vereniging Fraternitas zal daarna geen activiteiten meer organiseren en op termijn op houden te bestaan. Daarmee komt na ruim een eeuw het einde voor de vereniging Fraternitas in de gemeente De Bilt. Veel belangrijker is echter dat de turn- en loopsport in de gemeente De Bilt een betere kans op voortbestaan en hopelijk groei krijgt.

Bestuur Fraternitas