Andere lestijden maandagavond turngroepen miv 5 maart 2018

De vereniging is genoodzaakt om de turnlessen voor jongens op de maandagavond toch weer te wijzigen.

Maandag van 17:00 tot 18:00 begint de les jongens 6 tot 10 jaar en van 18:00 tot 19:00 de les jongens 11-15 jaar, dit gaat van start met ingang van de les van 5 maart a.s.

De leden en hun ouders zijn hierover al eerder ingelicht door onze trainer Floris Groeneveld. De lessen worden door Floris en Ingmar verzorgd.

In de contributietabellen vanaf 1 januari 2018 is deze wijziging ook doorgevoerd. De jongensleden betalen vanaf 1 januari 2018 het tarief zoals dat nu in de tabel staat, en dus niet het oorspronkelijke tarief voor anderhalf uur les.