BUITENGEWONE LEDENVERGADERING 23 APRIL 2018

Quote

Op maandag 9 april is aan alle leden en/of ouders van leden de uitnodiging verzonden voor het bijwonen van de Buitengewone Ledenvergadering waarin een nieuw verenigingsbestuur gekozen zal gaan worden. In de uitnodiging staat een korte verklaring van het bestuur over haar beweegredenen om af te treden en plaats te maken voor een nieuw bestuur.

De Buitengewone Ledenvergadering zal op 23 april 2018 worden gehouden in De Schakel, Soestdijkseweg zuid 49 in De Bilt. Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:45 uur.

Geinteresseerde kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan het mailadres: bestuursverkiezingen@fraternitasdebilt.nl. Of zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de avond-voorzitter.

Bent u lid en mocht u om welke reden dan ook de uitnodiging niet hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat op dit mailadres. Geef daarbij uw naam en mailadres door, dan ontvangt u de uitnodiging alsnog.

BESTUURSVACATURES: OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Quote

Op maandagavond 26 maart 2018 heeft het voltallige bestuur zich met onmiddellijke ingang teruggetrokken. Dat houdt in dat de vereniging op zoek is naar enthousiaste leden die zich willen inspannen om de vereniging de komende jaren te gaan trekken.

Op korte termijn, de eerste helft van april, zullen alle leden en ouders van leden een uitnodiging krijgen voor een nieuwe buitengewone ledenvergadering waar het verkiezen van nieuw bestuur op de agenda zal staan. Denk tot die tijd eens na of mee-besturen iets voor jou is. In de uitnodiging zal informatie staan over datum, tijdstip, locatie en de aanmeldprocedure mocht je interesse hebben in een bestuurstaak.