Jubileum Puzzel Festijn

Link

Jubileum Puzzel Festijn

Doe mee aan het Jubileum Puzzel Festijn en maak kans op een halfjaar gratis lidmaatschap!!!!

Hoe werkt het?

Ben je in het tweede halfjaar van 2017 nog lid? Heb je zin in een beetje puzzelen? Er zijn drie puzzels op te lossen. Deze staan verdeeld over de internetpagina (2 stuks) en facebook (1 puzzel). De oplossingen van de drie puzzels samen vormen een zin die je op het deelnameformulier kunt invullen. Dus ga zoeken, los de puzzels op, vul de zin in en geef je oplossing door aan de organisatie.

Wie kunnen deelnemen?

Het jubileum puzzel festijn staat open voor alle leden van Fraternitas die in de tweede helft van 2017 lid zijn van de vereniging. Dus voor jongste leden bij Kleutergym tot de oudste leden bij Bodyfit of GALM. Uiteraard mag je geholpen worden door ouders en vrienden, maar de prijs gaat naar een lid van de vereniging. Je mag maar 1 keer deelnemen. Deelname is gratis.

Wanneer kunnen we puzzelen?

Het puzzelfestijn loopt van half mei tot en met 31 augustus 2017. De puzzels worden in de tweede helft van mei geplaatst op de internetpagina en op onze Facebookpagina. Volg de nieuwsberichten op www.fraternitasdebilt.nl voor de exacte begindatum. De laatste inzenddatum voor de oplossing is 31 augustus 2017.

 Wat valt er te winnen?

Het bestuur heeft twee prijzen beschikbaar gesteld. Onder de inzenders met een goed antwoord worden twee gratis halfjaar-lidmaatschappen verloot. Ofwel, wanneer je wint hoef je een halfjaar geen bondscontributie en lesgeld te betalen. Let op; volg je twee of meer lessen bij Fraternitas, dan is je prijs het duurste lesgeld en de bondscontributie. Je hoeft dan dus alleen de goedkope les of lessen te betalen.

Hoe kan ik deelnemen?

Zoek de puzzels op en los ze op. De antwoorden van de puzzels samen vormen met de naam van de vereniging een zin. Lever het ingevulde antwoordformulier in bij de leiding of stuur die zin via de e-mail door aan puzzel@fraternitasdebilt.nl. Vergeet niet je naam en adres te vermelden.

Let op; je moet natuurlijk in het tweede halfjaar van 2017 wel lid zijn van Fraternitas.

Wanneer komt de uitslag?

Uit alle goede inzendingen worden in september de twee winnaars getrokken. Uiteraard worden de namen van de twee gelukkigen ook op deze internetpagina en uiteraard op de Facebook-pagina gepubliceerd.

Open het deelnameformulier hier