Bankrekeningnummer GALM opgeheven

Met ingang van 18 januari 2018 is de bankrekening 30.83.78.539 opgeheven. Deze rekening was in gebruik voor de lesgeld-betalingen van de GALM-leden en het betalen van de kosten m.b.t. de GALM-lessen.

GALM-leden wordt gevraagd het lesgeld voortaan te betalen op de andere bankrekening van de vereniging: NL19RABO0308353692 ten name van C.S.V. Fraternitas.