Informatie Club van 100

Geplaatst op door

De Vriendenkring “Club van 100” van C.S.V. Fraternitas

In september 1917 is onze vereniging opgericht als afsplitsing van de gelijknamige vereniging uit het nabij gelegen Utrecht. In september 2017 zal onze vereniging 100 jaar bestaan. Ons eeuwfeest willen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Vanaf september 2016 start er een jaar waarin Fraternitas extra activiteiten wil ontplooien. En niet alleen voor haar bijna 400 leden, maar voor alle geïnteresseerden in onze gemeente, want Fraternitas zit niet alleen in De Bilt, maar ook in de andere dorpskernen van De Bilt.

Ter ondersteuning van de vereniging start Fraternitas in april 2016 met de oprichting van een vriendenkring genaamd “Club van 100”. Deze “Club van 100” is een orgaan binnen de vereniging en heeft als doel om de vereniging extra financiële steun te kunnen verlenen. Om dit mogelijk te maken is een heldere doelstelling geformuleerd en is er een “Club van 100”-reglement opgesteld.

De doelstelling van de “Club van 100” is: “Het financieel ondersteunen van alle activiteiten rondom de sporten die beoefend kunnen worden bij C.S.V. Fraternitas. In eerste instantie voor het eeuwfeest, maar daarna duurzaam.

De Vriendenkring “Club van 100” zal, bijvoorbeeld, de volgende activiteiten gaan ondersteunen:

  • Ondersteuning van de activiteiten behorende bij het eeuwfeest
  • Aanschaf van oefen- en spelmateriaal bij de GALM-lessen
  • Aanschaf van oefenmateriaal voor de turnlessen
  • Aanschaf van oefen- en spelmateriaal bij de Fit-groepen
  • Aanschaf van oefenmateriaal en kleding voor de Showdance-groepen
  • enz.

Hoe kunt u lid worden van de Vriendenkring “Club van 100”?

Om als bedrijf of instelling lid te kunnen worden van de “Club van 100” hoeft u slechts eenmaal per jaar € 100,00 (of een veelvoud daarvan) te doneren. Voor particulieren (natuurlijke personen) is dit € 50,00 per jaar (of een veelvoud daarvan). Aanmelden kan door middel van het inschrijfformulier dat op onze internetsite te vinden is op de “Club van 100”-pagina. Het jaarlijkse lidmaatschap van de “Club van 100” zal ieder jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij u vóór 1 december aangeeft de donatie voor het jaar daarna te zullen beëindigen.

Een lidmaatschap van de “Club van 100” is geen lidmaatschap van de vereniging C.S.V. Fraternitas en geeft dus geen stemrecht op de jaarvergaderingen. Een lidmaatschap van de “Club van 100” is een vorm van sponsorschap.

Wat krijgt u er als lid van de Vriendenkring “Club van 100” voor terug?

  • De “Club van 100” krijgt een aparte pagina op onze internetsite waar uw bedrijfslogo kan worden opgenomen. Het logo kan eventueel een link krijgen naar uw internetpagina. Als particulier (natuurlijk persoon) wordt uw naam ook op deze internetpagina vermeld, maar u kunt er ook voor kiezen om niet met uw naam op de internetpagina te komen, of alleen met uw voornaam.
  • De namen van de “Club van 100”-leden wordt ook opgenomen in de nieuwsbrieven onder de noemer “mede mogelijk gemaakt door”. Er zijn veelal 4 nieuwsbrieven op jaarbasis. Ook hier kunnen particulieren ervoor kiezen hun naam niet te laten opnemen, of alleen de voornaam.
  • De “Club van 100” beslist waar de “Club van 100”-gelden aan worden besteed. Het bestuur doet daarvoor een advies aan de “Club van 100”-leden op een jaarlijkse “Club van 100-leden-bijeenkomst”.
  • En wellicht het belangrijkste; U draagt bij aan een enthousiaste en jeugdige (bijna) 100-jarige vereniging zodat er wat extra financiële ruimte komt om iets voor de leden te doen.