Disclaimer

Geplaatst op door

Algemeen

Aan de inhoud van deze site wordt veel aandacht besteed. Er wordt getracht altijd zo volledig en zo juist mogelijke informatie te geven. Het is echter mogelijk dat er informatie wordt getoond die op welke wijze dan ook onvolledig of onjuist is. Ook is het mogelijk dat informatie zonder verdere aankondiging wordt aangepast.

Vertrouwelijk

Alle gegevens die door Fraternitas De Bilt worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Fraternitas De Bilt geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Auteursrecht

Niets van deze internetpagina mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de het bestuur van Fraternitas De Bilt worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisie-uitzending.

Links

Onze sites kunnen links bevatten naar andere sites die niet tot het eigendom van Fraternitas De Bilt behoren. Fraternitas De Bilt is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.