Contributietabel 1 januari 2018

De nieuwe contributietabel, geldig vanaf 1 januari 2018, is gepubliceerd. De lesgelden zijn niet verhoogd, deze prijzen zijn gelijk aan die van het 2e halfjaar 2017. De lesgelden worden veelal per 1 juli verhoogd naar aanleiding van een voordracht en besluit in de ledenvergadering in maart. Mogelijk ook in 2018.

De KNGU heeft de bondscontributie met ingang van 1 januari 2018 wel licht verhoogd, van € 10,40 per halfjaar naar € 10,70 voor jeugd tot 16 jaar en van € 12,70 per halfjaar naar € 13,10 voor iedereen van 17 jaar en ouder. Fraternitas int de bondscontributie los van het lesgeld en draagt dit geld af aan de KNGU.