Ere voorzitter Joop Hondema overleden

Ere voorzitter overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat op woensdag 26 april 2017 is overleden:

Johan Hondema
sinds 2014 weduwnaar van
Alie Hondema-de Bye

           Joop Hondema was erevoorzitter van onze vereniging en is 22 jaar als voorzitter                     actief geweest. Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur, leiding en leden van C.S.V. Fraternitas De Bilt

In memoriam

Van 1967 tot en met 1989 bestuurde hij, als voorzitter samen met zijn bestuursleden, de vereniging. Zijn voorzitterschap heeft hij drie keer moeten onderbreken voor zijn werk en kwam iedere keer weer terug voor zijn Fraternitas. Na zijn voorzitterschap werd benoemd tot erevoorzitter.

Joop was de initiatiefnemer van de samenwerking tussen de turnverenigingen Bilthoven, Irene, Swift en Fraternitas. Hij was ook actief in de Stedenband, Oranjevereniging, sportraad nieuwe stijl en ontwikkeling gymzaal Marie Curieweg.

Verder is Joop jarenlang Sinterklaas geweest en zijn trouwe pieten waren de turners van Fraternitas en dat is heden ten dage nog zo.

Maar stoppen met de functie van voorzitter betekende niet, dat hij niets meer voor de vereniging deed. Hij is auteur van het boekwerk Fraternitas 75 jaar in beweging. Ook was hij de trekker van het project Meer Bewegen voor Ouderen. Op iedere jaarvergadering was hij duidelijk aanwezig. Op de laatste van 20 maart 2017 bedankte hij het bestuur voor hun inzet en verheugde zich op het 100 jarige jubileum. Helaas heeft dit niet meer kunnen zijn.

Mede dankzij Alie en kinderen bleef hij nauw betrokken bij de vereniging en kwam hij naar elke uitvoering en clubkampioenschappen kijken.

De uitreiking van zijn Hondemabeker was het moment om groot en klein bemoedigend toe te spreken over zijn mooie Fraternitas.

De vereniging heeft, door het overlijden van Joop een trouwe erevoorzitter verloren.