In memoriam Jan Slingerland

Woensdag 26 december 2018  bereikte ons het droevige bericht dat ons Ere-lid Jan Slingerland op 84- jarige leeftijd is overleden.

Jan begon zijn sportieve loopbaan bij Fraternitas in de jaren 60 als turnlid. Daarna heeft hij steeds meer activiteiten opgepakt binnen de vereniging. Zo is hij in 1969 de eerste leider van het bostrimmen (Keep-fit). Dit leiderschap heeft hij in 1972 uitgebreid met het geven van turnlessen. In de periode 1978 tot 1981 was hij algemeen leider van Fraternitas. Tot ver in de jaren 90 heeft Jan les gegeven.

Zijn hart lag bij Fraternitas; niets was hem te veel. Of het nu ging om het organiseren van activiteiten of het voorzitten van onze jubileumcommissie in 1987 en 1992 ten tijde van ons 70- en 75-jarig bestaan. Jan stond voor iedereen klaar. Een grote motivator!.

Vele Biltenaren hebben de fijne kneepjes van het turnvak van Jan geleerd. Een geboren leider die met veel liefde en passie voor zijn groepen je wist te stimuleren. Dat was de grote kracht van Jan; mensen in hun kracht zetten.

We verliezen een groot Fraternitas man!

Voor zijn vele werk voor Fraternitas zijn wij hem zeer dankbaar.

Wij wensen zijn vrouw Fenny en familieleden veel sterkte toe en hopen dat de vele en goede herinneringen hen tot steun zullen zijn in deze moeilijke periode.

Bestuur C.S.V. Fraternitas De Bilt