Incasso 1e halfjaar 2018

Op donderdag 15 maart 2018 zal de incasso worden uitgevoerd van het lesgeld en bondscontributie voor het 1e halfjaar 2018. Bij nieuwe onlangs aangemelde leden ook het inschrijfgeld. De bedragen voor het 1e halfjaar 2018 kunt u terug vinden in de contributietabellen op de lidmaatschap-pagina.

U-pas
Bij leden die in het bezit zijn van een U-pas en de ledenadministratie een kopie van die pas hebben verstrekt, wordt niet geincasseerd. De kosten voor het 1e halfjaar 2018 zijn in rekening gebracht bij de U-pas-organisatie.

Zorgvuldigheid
De ledenadministratie en penningmeester proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te zijn bij het verwerken van de aan- en afmeldingen en wijzigingen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed is doorgekomen. Er moeten in relatief korte tijd soms veel wijzigingen doorgevoerd worden en het komt ook wel eens voor dat berichten ons niet bereiken omdat ze bij de trainer gemeld, en niet bij de ledenadministratie. Heeft u een wijziging, kijk dan altijd op onze site voor meer informatie, of mail de ledenadministratie.