Interview in ledenblad van Rabobank DICHTERBIJ

Interview over #clubkasRH en CSV Fraternitas De Bilt in het ledenblad van RabobankRH http://dichterbij.rabobank.nl/pdf/rh/2017/4/? Met een mooie foto van onze eerdere clubkampioenen.
Het verhaal van @RobinvanGalen die op ons 100 jarig feest een cheque heeft aangeboden aan Axel Foundation. Onze samenwerking met Korfbalvereniging Nova en FC De Bilt voor het werven van stemmen. En de besteding van opbrengst van dit jaar voor sportmiddelen voor in de sportzaal van de nog nieuw te bouwen Regenboogschool waar wij gaan sporten zodra deze gereed is.