Ledenadministratie in nieuwe handen

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Petra Weisenborn de ledenadministratie op zich gaat nemen. Na een inwerkperiode zal zij als vaardige vrijwilliger de ledenadministratie zelfstandig gaan beheren. De ledenadministratie valt onder de penningmeester en overlegt voor haar taken veel met de secretaris en penningmeester. Het mailadres blijft als vanouds ledenadministratie@fraternitasdebilt.nl.

Petra is al een aantal jaar lid van onze vereniging en sport zelf op woensdag en zaterdag bij RunFit.

Wij wensen haar veel succes toe bij de uitvoering van haar taken