Vereniging

Geplaatst op door

C.S.V. Fraternitas staat voor Christelijke Sport Vereniging Fraternitas in de Bilt. De vereniging is opgericht op 17 september 1917 en bestaat in 2017 dus 100 jaar.

In de loop der jaren is het aantal sporten dat bij de vereniging kan worden beoefend flink uitgebreid. De vereniging is een sociale vereniging waarbij gezelligheid, sportiviteit, vriendschap en verbondenheid hoog in het vaandel staan.

Het werkgebied van de vereniging reikt zich uit over de dorpskernen van Gemeente De Bilt waarbij het grootste aantal leden hun sport echter beoefenen in De Bilt.

De vereniging heeft geen medewerkers in dienst en draait louter op vrijwilligers. Naast het bestuur is er een grote technische commissie, de trainers, en zijn er vele vrijwilligers die met hand en spandiensten een grote bijdrage leveren aan alle activiteiten van Fraternitas. Een aantal van hen is erelid of lid van verdienste vanwege hun veelal jarenlange verdiensten voor onze vereniging.

Ereleden

Mevrouw R. van Vulpen
Mevrouw E. Hoefakker
De heer J. Brouwer
De heer J. Slingerland †

Lid van Verdienste

Mevrouw N. van Spellen, sinds 26 maart 2018
De heer A. van Doodewaerd, sinds 26 maart 2018
Mevrouw R. Boom
Mevrouw I. Appeldoorn
Mevrouw C. Roelofs
Mevrouw F. Slingerland
Mevrouw T. Swart
De heer J. Stas
De heer E. van Wijk
Mevrouw L. van Wijk
De heer H. Nurmohamed
Mevrouw S. Nederpelt

Meer weten? Kijk dan bij de info-pagina’s onder “vereniging”.