Wim van Spellen, onze nieuwe voorzitter stelt zich voor

Op maandag 23 april jl. ben ik door de Algemene Vergadering benoemd tot voorzitter van het bestuur van Fraternitas. Daar ik geen lid was (nu wel) van de vereniging stel ik me graag even aan u voor.

Tijdens de feestavond in het kader van 100 jaar Fraternitas deed Simone een oproep aan eventuele kandidaten zich te melden voor invulling van de vacante functie van voorzitter.

Omdat ik van mening ben dat mijn kennis en ervaringen op het gebied van managen / besturen een gedegen ondergrond vormen voor het voorzitterschap van Fraternitas heb ik me aangemeld.

In de diverse directie / management functies in de gezondheidszorg heb ik veel kennis en ervaring opgedaan m.b.t. financieel management, personeelsmanagement en facilitair management.

Gedurende een periode van 30 jaar ben ik tevens als bestuurslid (voorzitter / penningmeester) van meerdere stichtingen geweest (onderwijssector, gezondheidszorg).

Inmiddels ben ik aan de slag gegaan om de vereniging weer in een rustig vaarwater te krijgen en een nieuw bestuur te formeren. Ik ervaar dit als een aantrekkelijke uitdaging.

Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk tot een nieuw bestuur te komen. Het moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren en we zitten nu in een periode van het jaar waarin voor diverse groeperingen de vakantietijd aanbreekt. Dat zou kunnen betekenen dat het formeren wat langer duurt dan iedereen lief is. Het is niet anders.

Het is fijn te kunnen melden dat in de tussentijd Nelly, Petra, Henk en Thom, in samenwerking met mij, die bestuurlijke werkzaamheden blijven uitvoeren, die noodzakelijk zijn om de vereniging “in de lucht te houden”.

Tot slot doe ik een dringende oproep aan leden van de vereniging die bereid zijn zitting te nemen in het bestuur van Fraternitas dat aan mij kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Wim van Spellen, voorzitter
voorzitter@fraternitasdebilt.nl