Selectieturnen

Geplaatst op door

Selectie turnen is nu ondergebracht bij Gympo!nt De Bilt

De selectiegroep is wat kleiner dan de recreatie-turngroepen waardoor er per kind meer aandacht is van de trainer. De selectie-kinderen trainen ook voor regionale- en districtswedstrijden die georganiseerd worden door de turnbond KNGU. Selectiekinderen doen in principe niet mee aan recreanten-wedstrijden. Uiteraard wel aan onze clubkampioenschappen waar ze aparte prijzen kunnen verdienen.

De oefenstof voor wedstrijden is de belangrijkste leidraad voor de turnlessen. Maar net als bij de recreatie-turngroepen is er ook bij deze lessen altijd ruimte voor een afsluiting met een balspel of een van de vele variaties van tikkertje. Ook wordt de tumbling-baan af en toe gebruikt.

Doelgroep

Kinderen die door de trainers van de groepen geschikt worden geacht voor selectie-turnen mogen na overleg met ouders doorstromen naar selectie-turnen. Inzet en vaardigheden zijn daarbij belangrijke eigenschappen omdat het niveau van de selectielessen een flink stuk hoger ligt. Ouders kunnen niet zelf verzoeken plaatsing in de selectiegroep.