Selectieturnen

Geplaatst op door

Naast de recreatie-turngroepen kent Fraternitas De Bilt ook een “selectie”-groep. De selectiegroep is wat kleiner dan de recreatie-turngroepen waardoor er per kind meer aandacht is van de trainer. De selectie-kinderen trainen ook voor regionale- en districtswedstrijden die georganiseerd worden door de turnbond KNGU. Selectiekinderen doen in principe niet mee aan recreanten-wedstrijden. Uiteraard wel aan onze clubkampioenschappen waar ze aparte prijzen kunnen verdienen.

De oefenstof voor wedstrijden is de belangrijkste leidraad voor de turnlessen. Maar net als bij de recreatie-turngroepen is er ook bij deze lessen altijd ruimte voor een afsluiting met een balspel of een van de vele variaties van tikkertje. Ook wordt de tumbling-baan af en toe gebruikt.

Doelgroep

Kinderen die door de trainers van de groepen geschikt worden geacht voor selectie-turnen mogen na overleg met ouders doorstromen naar selectie-turnen. Inzet en vaardigheden zijn daarbij belangrijke eigenschappen omdat het niveau van de selectielessen een flink stuk hoger ligt. Ouders kunnen niet zelf verzoeken plaatsing in de selectiegroep.

 Lestijden

Zaterdag: aanvang 10.30 uur, einde 12.30 uur

Locatie

Gymzaal Marie Curieweg 1 in De Bilt

Trainer

Meisjes: Inge Haidar-Verhage

Contributie

De verenigingscontributie bedraagt € 150,00 per halfjaar per kind. Daarnaast is de bondscontributie € 10,70 per halfjaar per kind tot de leeftijd van 16 jaar. Vanaf 16 jaar is de bondscontributie € 13,10 per halfjaar.

Clubkleding

Wanneer je gaat deelnemen aan wedstrijden, ook clubkampioenschappen, dan is de aanschaf van clubkleding verplicht. Kijk hier voor meer informatie.