BESTUURSVACATURES: OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Op maandagavond 26 maart 2018 heeft het voltallige bestuur zich met onmiddellijke ingang teruggetrokken. Dat houdt in dat de vereniging op zoek is naar enthousiaste leden die zich willen inspannen om de vereniging de komende jaren te gaan trekken.

Op korte termijn, de eerste helft van april, zullen alle leden en ouders van leden een uitnodiging krijgen voor een nieuwe buitengewone ledenvergadering waar het verkiezen van nieuw bestuur op de agenda zal staan. Denk tot die tijd eens na of mee-besturen iets voor jou is. In de uitnodiging zal informatie staan over datum, tijdstip, locatie en de aanmeldprocedure mocht je interesse hebben in een bestuurstaak.