Contributie 2020

Leden van Fraternitas zijn naast lid van Fraternitas ook lid van de KNGU. Fraternitas int de bondscontributie tegelijk met de eigen contributie maar draagt het bondsdeel af aan de KNGU.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft de KNGU de bondscontributie licht verhoogd. Voor de jeugd tot 16 jaar van € 11,00 per halfjaar naar € 11,30. Voor iedereen van 17 jaar en ouder van € 13,50 per halfjaar naar € 13,90 . De nieuwe contributiebedragen staan op de contributiepagina.