Contributietabellen 2e halfjaar 2017 beschikbaar

Op de pagina’s van de sporten en de informatiepagina over het lidmaatschap staan weer de nieuwe bedragen lesgeld die gelden vanaf 1 juli 2017.

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in maart dit jaar is goedkeuring gegeven aan een verhoging van het lesgeld met € 2,50 per halfjaar. Dit is de tweede verhoging na een flink aantal jaren waarin het lesgeld niet steeg. In 2016 was de eerste verhoging, dit jaar de tweede. Het bestuur hoopt dat deze verhoging voldoende is om de flink gestegen prijzen voor o.a. zaalhuur te kunnen opvangen.