Feedback Algemene Ledenvergadering 2019

Op 25 maart jl. was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Met een opkomst van minder dan 10% van de leden was de opkomst niet hoog te noemen. Desondanks hebben we met z’n allen in een ontspannen sfeer de verschillende onderwerpen kunnen bespreken. Ook waar het bijvoorbeeld gaat om minder gewaardeerde onderwerpen als bijvoorbeeld de hoogte van de contributie. Details over de besproken onderwerpen zijn terug te vinden in de voor de vergadering gedeelde stukken. Het goedgekeurde aangepaste Huishoudelijk Reglement van de vereniging en de aangepaste contributie voor de (hard)lopers per 1 juli 2019 staan online.

Een belangrijk onderwerp is het feit dat we een vereniging zijn voor en door de leden. Alles draait op basis van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers komt onze vereniging, net als vele anderen, tot stilstand. Dus ook wij zijn hard op zoek naar vrijwilligers die bv. helpen met ideeën voor ledenwerving, vinden van sponsoren of een opleiding volgen tot turn-jurylid om wedstrijden mogelijk te maken. Neem, ook bij twijfel, gewoon even contact op.