Lidmaatschap

Geplaatst op door

Aan het lidmaatschap van Fraternitas De Bilt zijn twee soorten contributie verschuldigd: bondscontributie en verenigingscontributie.

Bondscontributie

Fraternitas De Bilt brengt leden bondscontributie in rekening. De geïncasseerde bondscontributie wordt afgedragen aan de KNGU, de gymnastiekunie waarbij onze vereniging is aangesloten. Meer informatie over de KNGU vind je op www.kngu.nl. Fraternitas De Bilt heeft geen invloed op de hoogte van de bondscontributie.

Verenigingscontributie / Lesgeld

De verenigingscontributie is het lesgeld voor de trainingen en lessen die je bij Fraternitas De Bilt kunt volgen. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de verenigingscontributie vastgesteld aan de hand van een voorstel van het bestuur. Omdat de jaarlijkse algemene ledenvergadering veelal in maart van een jaar is, gaat een wijziging van verenigingscontributie eigenlijk altijd per 1 juli van een jaar in.

De complete contributietabel voor het komende halfjaar vindt u hier.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen naast de (bonds-)contributie éénmalig € 15,00 inschrijfgeld. Deze wordt geïncasseerd bij de eerste contributie-incasso.

Automatische incasso

Fraternitas De Bilt kent (eigenlijk) alleen automatische incasso voor de (bonds-)contributie. De automatische incasso wordt geregeld vanaf rekeningnummer NL19RABO0308353692, de bankrekening van C.S.V. Fraternitas De Bilt bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Er wordt naar gestreefd om te incasseren in de maanden januari (1e halfjaar) en september (2e halfjaar).

Voor onze GALM-leden geldt dat er vooralsnog niet wordt geïncasseerd. Zij ontvangen tijdig bericht wanneer betaald moet worden en welk bedrag.

Peildatum leeftijd

Voor zowel de bondscontributie als de verenigingscontributie zijn 1 januari en 1 juli de peildatums waarop de hoogte van de (bonds-)contributie wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd.

Korting

Leden die twee of meer sporten beoefenen krijgen vanaf de tweede sport een korting van € 20,00 per sport per halfjaar. Zijn er binnen een huishouden drie of meer personen lid, dan wordt vanaf het derde lid een korting gegeven van € 20,00 per lid per halfjaar.

U-Pas

Houders van een U-pas kunnen hun persoonlijk budget inzetten om deel te nemen aan onze activiteiten. Ben je een lid met een U-pas, geef dan een kopie van een geldige U-pas aan de ledenadministratie. De ledenadministratie scant met de U-pas-app de code op de kaart. Mocht het saldo van de U-pas onvoldoende zijn, dan moet het restant-bedrag door de U-pas-houder zelf betaald worden.

 

Lees meer op de volgende pagina’s:
Aanmelden of wijzigen
Opzeggen
Contributietabellen
Voorwaarden lidmaatschap