Opzeggen (opzegformulier)

Geplaatst op door

Een opzegging bij de leiding van de training of les is NIET geldig als opzegging van uw lidmaatschap.

Er zijn twee datums waarop het lidmaatschap kan eindigen, namelijk 1 januari of 1 juli. Er is een opzegtermijn van 1 maand, ofwel:

Einddatum lidmaatschap Opzeggen liefst vóór:
1 januari 1 december
1 juli 1 juni

Opzeggen kan alleen via een schriftelijk verzoek aan de ledenadministratie. Gebruik daarvoor het formulier hieronder. Maar zelf een e-mail naar de ledenadministratie sturen mag natuurlijk ook. Te laat opzeggen bij de ledenadministratie zorgt ervoor dat het lidmaatschap nog maximaal een half jaar doorloopt tot de eerstvolgende einddatum. Je bent dan dus ook nog steeds bondscontributie en verenigingscontributie verschuldigd tot aan de einddatum. Er vindt bij tussentijdse opzegging GEEN restitutie plaats van de contributie. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het bestuur, eventueel na overleg met de leiding, beslist wanneer dit het geval is en er wordt u in dat geval € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Het staat je vrij om na de opzegging tot aan de laatste training of les voor de einddatum de training of les te blijven volgen.

Opzegformulier

Helaas hebben ook wij last van veel ongewenste spam. Onderstaande test is om dit tegen te gaan.


 

Zelf een mail sturen

De opzegging kan gemaild worden naar ledenadministratie@fraternitasdebilt.nl.

Een brief sturen

Zend je liever een brief, dan kun je die sturen naar het secretariaat van onze vereniging. Klik hier voor het adres.