Nieuw bestuur voor Fraternitas De Bilt

Op maandag 4 juni 2018 hebben de leden van Fraternitas tijdens de Algemene Ledenvergadering nieuwe bestuursleden gekozen die samen met voorzitter Wim van Spellen de vereniging de komende jaren gaan leiden. Daarmee is gelukkig een einde gekomen aan de bijzondere periode van de afgelopen maanden waarin de vereniging verkeerde.

Wim was in april jl al gekozen tot de nieuwe voorzitter met als eerste taak een compleet nieuw bestuur bijeen te zoeken. Met de komst van Yvonne Vermeulen (algemeen bestuurslid), Erik van Heeringen (secretaris) en Ton Zumbrink (penningmeester) is een eerste grote stap gezet en is de toekomst van onze vereniging gewaarborgd. De komende maanden staan in het teken van overdracht van werkzaamheden en het inregelen van alle formele zaken.

Het afgetreden bestuur is de nieuwe bestuursleden en leden van de vereniging erkentelijk voor de vlotte overgang naar een nieuw bestuur en wenst het nieuwe bestuur en de vereniging een goede toekomst toe.

Namens de afgetreden bestuursleden,
Thom Peters, oud-penningmeester