Nieuwe voorzitter

Beste (ouders/verzorgers van) leden,

In de Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is Wim van Spellen benoemd tot voorzitter van de vereniging. Het formeren van een nieuw bestuur heeft voor Wim de hoogste prioriteit.

In overleg blijven Nelly, Thom, Henk en Petra de nodige werkzaamheden voortzetten, totdat hieraan invulling is gegeven. Op deze wijze is de continuïteit van de bestuursactiviteiten gewaarborgd.