BUITENGEWONE LEDENVERGADERING 23 APRIL 2018

Quote

Op maandag 9 april is aan alle leden en/of ouders van leden de uitnodiging verzonden voor het bijwonen van de Buitengewone Ledenvergadering waarin een nieuw verenigingsbestuur gekozen zal gaan worden. In de uitnodiging staat een korte verklaring van het bestuur over haar beweegredenen om af te treden en plaats te maken voor een nieuw bestuur.

De Buitengewone Ledenvergadering zal op 23 april 2018 worden gehouden in De Schakel, Soestdijkseweg zuid 49 in De Bilt. Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:45 uur.

Geinteresseerde kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan het mailadres: bestuursverkiezingen@fraternitasdebilt.nl. Of zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de avond-voorzitter.

Bent u lid en mocht u om welke reden dan ook de uitnodiging niet hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat op dit mailadres. Geef daarbij uw naam en mailadres door, dan ontvangt u de uitnodiging alsnog.