Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 4 juni 2018

Geachte (ouders / wettelijke vertegenwoordigers van) leden,

Graag nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op Maandag 4 juni 2018, aanvang 20.00 uur, locatie Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt

Centraal in deze vergadering staat de benoemingsprocedure van nieuwe bestuursleden.

Toelichting:

Naar aanleiding van de individuele gesprekken die ik met kandidaat bestuursleden heb gevoerd en naar aanleiding van een kennismakingsbijeenkomst van het beoogde toekomstige bestuur, hebben Yvonne Vermeulen, Erik van Heeringen, Ton Zumbrink te kennen gegeven toe te willen treden tot het nieuwe bestuur.

Het is in ieders belang (vereniging, aftredende bestuursleden, ondergetekende) dat de periode waarin het bestuur gekenmerkt wordt door een demissionair karakter zo kort mogelijk wordt gehouden.

Hoewel nog niet op volle sterkte zijn Yvonne, Erik, Ton en ondergetekende bereid en in staat om zo snel mogelijk als nieuw bestuur aan de slag te gaan.

Ik begroet u graag op 4 juni

Met vriendelijke groet,

Wim van Spellen, voorzitter

Via onderstaande link is het verslag te vinden:
Verslag Buitengewone Ledenvergadering 23 april 2018

AGENDA:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Verslag Algemene Vergadering d.d. 23 april 2018
  4. Voorstellen kandidaat bestuursleden:

–          Yvonne Vermeulen

–          Erik van Heeringen

–          Ton Zumbrink

  1. Stemming m.b.t. wel / niet benoemen bestuursleden
  2. Mededelingen
  3. Rondvraag
  4. Sluiting