Uitnodiging JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 maart

UITNODIGING

Beste (ouders/verzorgers van) leden van CSV Fraternitas

Hierbij nodigt het bestuur u hartelijk uit tot het bijwonen van de

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP MAANDAG 20 MAART 2017, 20.00 UUR

Wijkgebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49 in 3732 De Bilt

(achter Immanuëlkerk

Jaarverslag Fraternitas 2016 HHR maart 2017- CONCEPT concept notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 160314 <– Hier treft u de stukken aan ter voorbereiding op onze ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Nelly Oelderik
Secretaris / Vicevoorzitter C.S.V. Fraternitas