UITNODIGING JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 maart 2018

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging

 OP MAANDAG 26 MAART 2018, 20.00 UUR (zaal open vanaf 19.50 uur)Vergaderruimte winkel Ad Baars, Waterweg 110 te De Bilt

Hier treft u de stukken aan ter voorbereiding op onze ledenvergadering: Jaarverslag 2017 Fraternitas , Concept notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 170320, Concept notulen Algemene Ledenvergadering 171219.

Aanvulling op de uitnodiging i.v.m. bestuursvoordracht

Geachte leden,

Het bestuur is verheugd u mede te delen dat Wim van Spellen zich kandidaat heeft gesteld voor de vervulling van de vacature van voorzitter van de vereniging. We willen hem dan ook voordragen en het leek ons juist om dit vooraf met onze leden te delen ivm de verkiezing hiervoor op onze ledenvergadering.

Tevens heeft helaas André Breukelaar laten weten dat hij stopt met zijn vicevoorzitterschap, hij stelt zich niet meer herkiesbaar.

Voor de geïnteresseerden, de definitieve notulen 2016 vind je hier

Definitieve stukken JAL 26-3-2018

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft intussen plaatsgevonden. Daarbij is het Financieel Jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018 door de leden goedgekeurd. Tijdens de vergadering werd een kleine aanpassing aan de begroting voorgesteld en door de leden geaccoordeerd.
HIER kun je het definitieve financiele jaarverslag 2017 en de begroting 2018 opvragen.