Selectieturnen

Geplaatst op door

Naast de recreatie-turngroepen kent Fraternitas De Bilt ook een “selectie”-groep. De selectiegroep is wat kleiner dan de recreatie-turngroepen waardoor er per kind meer aandacht is van de trainer. De selectie-kinderen trainen ook voor regionale- en districtswedstrijden die georganiseerd worden door de turnbond KNGU. Selectiekinderen doen in principe niet mee aan recreanten-wedstrijden. Uiteraard wel aan onze clubkampioenschappen waar ze aparte prijzen kunnen verdienen.

De oefenstof voor wedstrijden is de belangrijkste leidraad voor de turnlessen. Maar net als bij de recreatie-turngroepen is er ook bij deze lessen altijd ruimte voor een afsluiting met een balspel of een van de vele variaties van tikkertje. Ook wordt de tumbling-baan af en toe gebruikt.

Doelgroep

Kinderen die door de trainers van de groepen geschikt worden geacht voor selectie-turnen mogen na overleg met ouders doorstromen naar selectie-turnen. Inzet en vaardigheden zijn daarbij belangrijke eigenschappen omdat het niveau van de selectielessen een flink stuk hoger ligt. Ouders kunnen niet zelf verzoeken plaatsing in de selectiegroep.

 Lestijden

Zaterdag: aanvang 10.30 uur, einde 12.30 uur

Locatie

Gymzaal Marie Curieweg 1 in De Bilt

Trainer

Meisjes: Inge Haidar-Verhage

Contributie

Kijk op de Contributie pagina voor informatie over de contributie..

Clubkleding

Wanneer je gaat deelnemen aan wedstrijden, ook clubkampioenschappen, dan is de aanschaf van clubkleding verplicht. Kijk hier voor meer informatie.